ÖZÜM ADIMLARIMIZ

  • Mevcut üretimin ve robot ile üretilebilirliğinin incelenmesi.
  • Projelendirme ve Simülasyon
  • Fiyatlandırma
  • Sunum
  • Üretim
  • Kurulum
  • Faaliyete alma
  • Eğitim
  • Hızlı, sürekli ve ekonomik satış sonrası destek