Elektrostatik Toz Boya Uygulaması

Neredeyse tüm elektrostatik toz boyalar püskürtme tekniği ile ugulanmaktadır.Bu gibi işlemlerde ortak olan nokta toz boya ile kaplanacak malzeme topraklanmış iken toz boya taneciklerinin elektrikle yüklenmiş olmalarıdır. Sonuç toz boya ile malzeme arasında elektrostatik bir çekim oluşmasıdır, bu çekim malzeme yüzeyinde yeterli kalınlıkta film oluşmasını ve toz boyanın eriyip malzeme yüzeyine yapışmasından önce tutunmasını sağlar.

Toz boya tanecikleri şu iki yöntemden biri ile elektrikle yüklenebilir:

Geleneksel elektrostatik yükleme (korona yükleme) toz boyanın yüksek voltajlı elektrostatik bir alandan geçirilmesi ile yapılır.          

Sürtünme ile yükleme (tribo statik yükleme) toz boyanın yalıtkan bir maddeye sürterek elektrostatik yüklenmesi ile yapılır.                           

Korona elektrostatik yükleme

Püskürtme tabancasının ağzında toplanan yüksek voltaj (40-100 kV) tabancadan geçen havanın iyonlaşmasına sebep olur. Toz boyanın iyonlaşmış havanın içinden geçmesi serbest iyonların toz boya taneciklerine negatif yük yüklerken bir kısmına da yapışmasına yol açar.

Elektrostatik püskürtme tabancası ile kaplanacak malzeme arasında şunlar bulunmaktadır:

Negatif yüklü toz boya tanecikleri

Yüklenmemiş toz boya tanecikleri

Serbest iyonlar

İşlem sırasında olabildiğince fazla toz boya taneceğini yüklemek çok önemlidir. Püskürtme ekipmanının kullanım yöntemi başarı sağlanmasında etkilidir.

Yüklenmemiş toz boya tanecikleri malzemeye yapışmayıp geri dönüşüme giderler. Toz boya uygulamalarında geri dönüşüm sık görülse de geri dönüşüme giden toz boya miktarı minimumda tutulmalıdır.

Serbest iyonlar küçüktür ve toz boya taneciklerine göre daha hareketlidir. Fazla olan serbest iyonlar kaplanan malzemeye doğru hareket eder ve malzemeye negatif yük taşırlar. Serbest iyonların kalitesi tamamen gerekli voltaj ayarına bağlıdır. Gerekenden fazla voltaj fazla serbest iyon oluşumuna sebep olur, iyi bir uygulamayı zorlaştırır, akışkanlığı düşürür (geri-iyonizasyon). Malzemeye yetersiz topraklama yapılması durumunda durum daha da kötüleşir.

Yüksek voltaj ayarları tabancanın ağzı (nozzle) ile malzeme arasında elektriksel alan yolları oluşturur, toz boya tanecikleri bu yolları takip eder. Dış yüzeydeki köşeler başta olmak üzere girift şekilli malzemelerin dış yüzeyleri elektriksel alan yollarının en yoğun olduğu yerlerdir. Benzer şekilde iç kısımlardaki köşe ve girintilerde bu alan yollarının yoğunluğu daha azdır.

Elektrik alan yollarının seyrek olduğu yerlere toz boya taneciklerinin ulaşamadığı bu olaya genelde Faraday Kafesi adı verilir.

Yüksek voltaj Faraday Kafesi etkisini arttırır, malzeme yüzeyinde kolay ulaşılan yerlerde daha kalın film kalınlığı, zor ulaşılan yerlerde daha ince film kalınlığı elde edilmesine sebep olur. Tabanca voltajını yeterli yüksekliğe ayarlamak çok önemlidir. Gerekenden yüksek ayarlanmış voltaj istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. En uygun voltaj ayarını bulmak toz boya operatörünün becerisini gösterir.

Tribo Sistem İle Yüklenme

Toz boya tanecikleri tabancının tüpü içerisinde yer alan yalıtkan malzemeye sürtünerek yüklenir.

Sürtünme ile yükleme yapan püskürtme tabancaları ile kaplanan malzeme arasında şunlar bulunmaktadır.

Pozitif yüklü toz boya tanecikleri

Yüklenmemiş toz boya tanecikleri

Sürtünme ile yükleme işleminde serbest iyon ve elektriksel alan oluşumuna sebep olacak yüksek voltaj bulunmamaktadır.

Sürtünme ile yapılan yüklemenin verimli olması her taneciğin tabancı tüpüne sürtünmesine bağlıdır. Bu ise en uygun performansın alınması için tabancadan geçen hava akımının ve toz boya/hava oranının ayarlanması ile yapılabilir.

Sürtünme ile yükleme yapan çoğu cihaz, dolaylı yoldan toz taneciklerinin yüklenmesini ölçen mikroampermetreler ile donatılmıştır. Elektrik akımının bu ölçümü tabancadan geçen toz boya miktarına bağlı olarak değişmektedir. Bu yüzden yüksek mA değerleri her zaman iyi bir uygulama anlamına gelmemektedir. En önemli unsur tabancadan çıkan yüklü toz boya tanecikleri oranını olabildiğince yükseltmektir.

  Hizmet Talep Edin
Aşağıdaki Bilgileri Doldurunuz
 Ad / Soyad * :
 Tel / Gsm * :
 Mail :
 İl / İlçe * :
/
 Adres * :
 Detay * :
Hizmet Talep Teklifi İsteyin
 Hizmet Türü Seçin :
 Detay * :
Güvenlik Kodu
: (İşlem sonucunu giriniz)
* Zorunlu Alanlar
Hizmet Talep Formunda İşlenen Kişisel Veriler :
Hizmet Talep Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden AYSA DEMİR PROFİL BORU NAKLİYE SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki Hizmet Talep formu aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, telefon, e-mail, adres vb... kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.
Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Organize San. Bölg. 7. Sok. No:42 Balıklıçeşme köyü Biga / ÇANAKKALE adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@aysademir.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.